Sponsors

We zijn blij met onze sponsors! Op deze manier kunnen we onze doelstelling blijven realiseren: aandacht vragen voor fair trade en meer omzet maken voor onze producenten uit niet-westerse culturen.

KPL Architect

Klaas Pieter Lindeman heeft onze winkelinrichting ontworpen. Dankzij zijn passie en deskundigheid ziet onze winkel er prachtig uit.

Klaas-Pieter Lindeman
Berlageweg 79
9731 LK Groningen
06 – 41 78 45 73 / info@kplarchitect.nl
kplarchitect.nl

Designly

Onze website, huisstijl en logo komen uit de koker van Charlotte. Met haar enthousiasme, creativeit en professionaliteit heeft zij onze onze visie op een geweldige manier gevisualiseerd.

Charlotte Rinzema-Sondaar
Grafisch ontwerper
085 – 301 56 02 / studio@designly.nl
designly.nl

Ook sponsoren?

Bedrijven kunnen ons steunen door financiële sponsoring, maar ook door bijvoorbeeld werknemersvrijwilligerswerk. Heb je interesse om onze winkel te sponsoren? Neem dan contact met ons op: info@wereldwinkelgroningen.nl.

Giften

Ook giften helpen ons bij de realisatie van onze doelstelling. Elke gift aan de Wereldwinkel – hoe groot of klein ook – is van harte welkom op rekeningnummer NL22 TRIO 0197 7045 57 van Wereldwinkel Groningen.

ANBI

Wereldwinkel Groningen is een door de belastingdienst erkend “goed doel” (een algemeen nut beogende instelling). Dat betekent dat de giften aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting.

De gegevens met betrekking tot de ANBI-status zijn beschikbaar op de website van Wereldwinkels Nederland.